Minőségpolitikánk

Termékeink minősége sokféle követelménynek, többek között az érvényben lévő törvényeknek, rendeleteknek, a Fogyasztói elvárásoknak, valamint az élelmiszerbiztonsági szabályoknak kell, hogy megfeleljen. Mindenkor törekszünk arra, hogy a velünk szemben támasztott elvárásoknak maradéktalanul eleget tudjunk tenni. 
 
Dolgozóink a jó gyártási és a jó higiéniai gyakorlat, valamint az élelmiszerbiztonsági- és környezetvédelmi előírások szem előtt tartásával végzik munkájukat, hogy termékeink mindenkor biztonsággal fogyaszthatók legyenek. Termékeinket szabályozott körülmények között, rendszeres ellenőrzés mellett állítjuk elő és szállítjuk ki. A biztonságos és törvényes élelmiszer előállítást és kiszállítást HACCP rendszer működtetésével biztosítjuk. 
 
Az ELSŐ MAGYAR PÉKPONT-RENDSZER KFT. célja a biztonságos és egyenletes, jó minőségű késztermék előállításán keresztül a Fogyasztók igényeinek messzemenő kielégítése, a fogyasztók biztonságának garantálása – a változó piaci igényekhez alkalmazkodva, az etikus üzleti viselkedés szabályait betartva. 
 
Ennek eléréséhez célunk:
 
HACCP követelményeknek való megfelelés,
Rugalmasság, ütőképesség,
Belső nem megfelelősségek csökkentése,
100% - os határidőre történő teljesítés,
Minimális fogyasztói reklamációra való törekvés,
Munkakörnyezetünk, valamint a technológiai feltételek folyamatos fejlesztése, a környezet magas szintű védelme,
A hosszú távú innovatív fejlődés érdekében a megfelelő eredményszint biztosítása,
A Vállalat vezetősége követelménynek tekinti munkatársai rendszeres higiéniai, technológiai, környezetvédelmi, munka-és tűzvédelmi képzését, lehetővé teszi és segíti szakmai fejlődésüket,
Szállítóink, alvállalkozóink, folyamatos felügyelete, a velük való megfelelő kommunikáció biztosítása, illetve a folyamatos fejlesztésbe történő bevonása.
 
Minden munkavállalónk – annak tudatában, hogy az ELSŐ MAGYAR PÉKPONT-RENDSZER KFT jövője, egyben a saját jövője is – elkötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével hatékonyan hozzájárul az Élelmiszerbiztonsági politika és célok megvalósításához, melynek érdekében tudatosan törekszik az ehhez szükséges ismeretek elsajátítására és folyamatos gyarapítására.